ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ

Ειδικά όργανα μέτρησης εκπομπών για εύρεση κρυφών καμερών, μικροφώνων και αντίμετρα παρακολουθήσεων.