Έρευνες προσηλυτισμού

Έρευνες προσηλυτισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος , Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται. Οι Ιδιωτικοί Ερευνητές του γραφείου C.M.I σας παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία, που θα φέρουν στο…