Ανίχνευση και εντοπισμός υποκλοπών

Ανίχνευση και εντοπισμός υποκλοπών

Η προστασία από την υποκλοπή είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τις τεχνικές προφυλάξεις και τον έλεγχο (λεγόμενη “σάρωση”) των αντικειμένων και των χώρων προκειμένου…