Βιομηχανική αντικατασκοπεία

Βιομηχανική αντικατασκοπεία

Η Βιομηχανική Κατασκοπεία είναι μία μορφή μυστικής συλλογής πληροφοριών, πραγματοποιούμενη από μεμονωμένες προσωπικότητες ή από ομάδα ατόμων. Αποτελεί αδικοπραξία και συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς…