Εντοπισμός αγνοουμένων

Εντοπισμός αγνοουμένων

Οι έρευνες αγνοουμένων έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό, τον τόπο διαμονής και την αποκάλυψη των στοιχείων επικοινωνίας κάποιου (π.χ facebook,twitter …) και γενικότερα όλων…